Novi ciklus ‘EU škole’

EDIC Split i JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije tijekom listopada 2018. godine priređuje novi ciklus obrazovanja pod nazivom „EU ŠKOLA“ – program obrazovanja za upravljanje programima i projektima financiranim iz bespovratnih sredstava Europske Unije. 

„EU škola“ namijenjena je zaposlenicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih institucija i organizacija, ali i za sve one koji žele osposobiti svoje zaposlenike praktičnim znanjima za pripremu i provedbu EU projekata.

Ukupno trajanje edukacije je 15 dana odnosno 120 sati nastave, a program se izvodi u sljedećih 5 modula:

  • Modul 1 – Uvod u politike i programe Europske unije
  • Modul 2 – Osmišljavanje i priprema projekata
  • Modul 3 – Izrada proračuna i financijske analize
  • Modul 4 – Upravljanje projektom
  • Modul 5 – Praćenje, evaluacija i revizija

Najave "EU škole" i obrasce za prijavu naći ćete na web stranicama JU RERASD  www.rera.hr