Malta preuzela šestomjesečno predsjedanje Europskom unijom

Države članice EU-a izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeća svakih šest mjeseci. Za vrijeme tog šestomjesečnog razdoblja predsjedništvo predsjeda sastancima na svim razinama u Vijeću i tako pomaže osigurati kontinuitet rada EU-a u Vijeću.

Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Taj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i priprema zajednički program utvrđujući teme i glavna pitanja koja će Vijeće rješavati u razdoblju od 18 mjeseci. Na temelju tog programa sve tri zemlje pripremaju svoje detaljne šestomjesečne programe.

Sadašnji trio čine predsjedništva Nizozemske, Slovačke i Malte.

Malteško predsjedanje Vijećem EU-a: od 1. siječnja do 30. lipnja 2017.

Prioriteti malteškog predsjedništva vođeni su ciljem vraćanja povjerenja u EU, potrebom za dijalogom i promišljanjem o budućnosti EU-a, kao i relevantnim pitanjima u pogledu migracija, sigurnosti i gospodarstva. Predsjedništvo će se u narednih šest mjeseci usredotočiti na šest ključnih područja: migracije, jedinstveno tržište, sigurnost, socijalnu uključenost, europsko susjedstvo i pomorski sektor.

18-mjesečni program rada Vijeća