Komisija pokreće Europske snage solidarnosti

Europska komisija je u prosincu 2016.pokrenula Europske snage solidarnosti, koje je predsjednik Juncker najavio prije nekoliko mjeseci. Riječ je o prvoj realizaciji prioriteta djelovanja utvrđenih u Planu iz Bratislave. Sada se mladi od 18 do 30 godina mogu prijaviti za nove prilike da znatno doprinesu društvu diljem EU-a te da na početku karijere steknu vrijedno iskustvo i korisne vještine. Komisija predstavlja i niz mjera za poticanje zapošljavanja mladih, poboljšanje i modernizaciju obrazovanja, veće ulaganje u vještine mladih te bolje mogućnosti učenja i studija u inozemstvu. Ovo je prvi put da se na razini EU-a okupljaju različite aktivnosti s jedinstvenim ciljem: poboljšati mogućnosti za mlade.

U govoru o stanju Unije za 2016. predsjednik Europske Komisije Jean-Claude Juncker najavio je da kani pojačati mjere za pomoć mladima. Posebno je najavio stvaranje Europskih snaga solidarnosti u okviru šireg političkog programa usmjerenoga na uključivanje mladih u društvo. Na sastanku na vrhu u Bratislavi 16. rujna 2016. i šefovi država i vlada 27 država članica EU-a potvrdili su predanost borbi protiv nezaposlenosti mladih i stvaranju novih prilika za mlade. Takozvanim „Planom iz Bratislave” utvrđeni su konkretni ciljevi i rokovi da se osigura budućnost s gospodarskom perspektivom za sve, zaštiti naš način života, a mladima pruži više prilika. Tim se rezultatima Vijeće obvezalo na donošenje odluka o potpori EU-a državama članicama u borbi protiv nezaposlenosti mladih i o pojačanim programima EU-a posvećenima mladima prije kraja ove godine.

Komisija je 4. listopada 2016. objavila izvješće o glavnim postignućima postojećeg Jamstva za mlade i Inicijative za zapošljavanje mladih (YEI) od njihova pokretanja 2013.

Vanjske poveznice:

Predstavništvo EK u Hrvatskoj

Prijavite se

Solidarnost EU-a