EDIS Split predstavlja WiFi4EU

JU RERA SD i EDIC Split pozivaju vas na predstavljanje programa Europske komisije 'WiFi4EU' – mogućnost uvođenja besplatnog WiFi-ja za građane i posjetitelje na javnim lokacijama, uz 100 postotno sufinanciranje izgradnje Wi-Fi infrastrukture. Prezentacije će se održati u razdoblju od 9. ožujka do 16. ožujka 2018. na sljedećim lokacijama: Sinj, Vrgorac, Imotski, Kaštela, Hvar, Brač (raspored sa satnicom i mjestom održavanja u prilogu). Prezentacija će trajati sat vremena, a pokazat će način na koji se jedinice lokalne samuprave mogu registrirati i prijaviti na natječaj.

Kome je namijenjen WiFi4EU?

Program je namijenjen svim zemljama članicama EU, a odnosi se na 100%-tno sufinanciranje izgradnje WiFi infrastrukture za jedinice lokalne samouprave na lokacijama kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove i zdravstveni centri.

Kome je namijenjena prezentacija?

Prezentacija je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne samouprave. Koji je cilj prezentacije?

Na prezentaciji će sudionici biti upoznati s detaljima programa WiFi4EU, mogućnostima i uvjetima prijave, kao i tehničkim zahtjevima za Wi-Fi opremu koje je propisala Europska komisija.

Koliki su iznosi?

U okviru prvog poziva svakoj će se zemlji dodijeliti najmanje 15 vaučera. Iznos jednog vaučera je 15.000 eura.

WiFi4EU - raspored događanja