Borba protiv nezakonitog govora mržnje na internetu: EU-ov Kodeks postupanja osigurava brzu reakciju

Četvrta je evaluacija EU-ova Kodeksa postupanja pokazala da ta inicijativa Komisije donosi dobre rezultate. Informatička poduzeća sada u roku od 24 sata provjere 89 % označenog sadržaja, a uklone 72 % sadržaja koji se smatra nezakonitim govorom mržnje. To je bitno više nego 2016., kad je Kodeks tek uveden i kad su ti postoci iznosili samo 40 % odnosno 28 %. Međutim, poduzeća se trebaju pobrinuti za bolje povratne informacije korisnicima. 

Potpredsjednik Europske komisije nadležan za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: Današnja je evaluacija pokazala da suradnja poduzeća i civilnog društva donosi rezultate. Poduzeća sada u roku od 24 sata provjere 89 % označenog sadržaja i odmah reagiraju kako bi ga, prema potrebi, uklonila. Te su se brojke u usporedbi s 2016. više nego udvostručile. Još je važnije da Kodeks djeluje jer poštuje slobodu izražavanja. Na internetu se jednim klikom razmjenjuju mišljenja i pronalaze informacije. Nitko se ne bi trebao osjećati nesigurno niti ugroženo zbog toga što nezakonit, gnusan sadržaj nije uklonjen.

Povjerenica EU-a za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vĕra Jourová izjavila je: Nezakonit govor mržnje na internetu nije samo kazneno djelo, nego i prijetnja slobodi govora i demokratskom angažmanu. Kodeks postupanja za borbu protiv nezakonitog govora mržnje na internetu pokrenula sam u svibnju 2016. jer je po tom pitanju nešto hitno trebalo učiniti. Dvije i pol godine kasnije pronašli smo pravi pristup i uspostavili europski standard za rješavanje tog ozbiljnog problema, ne zadirući pritom ni u kojem smislu u slobodu govora.

Od pokretanja Kodeksa postupanja 2016. ostvaruje se kontinuiran napredak, a nedavnom je evaluacijom potvrđeno da informatička poduzeća brzo reagiraju na prijavljeni rasistički i ksenofobni govor mržnje. Međutim, moraju se pobrinuti za bolje povratne informacije korisnicima koji prijave sadržaj i transparentnije izvještavati o prijavama i uklanjanju sadržaja.

Poduzeća sve brže uklanjaju nezakonit sadržaj, no to ne dovodi do prekomjernog uklanjanja sadržaja: stopa uklanjanja ukazuje na to da pritom i dalje ne zadiru u slobodu izražavanja. Zahvaljujući kodeksu uspostavljena su i partnerstva među organizacijama civilnog društva, nacionalnim tijelima i IT platformama u informativne i edukativne svrhe.

Konačno, tijekom 2018. Kodeksu su se odlučila priključiti još četiri poduzeća: Google+, Instagram, Snapchat i Dailymotion. Svoje sudjelovanje danas je najavila i francuska platforma za igranje jeuxvideos.com.