60 godina ugovora iz Rima: Komisija se prisjeća europskih postignuća i predvodi raspravu o budućnosti Unije s 27 država članica

Rimskim ugovorima – koje je 25. ožujka 1957. potpisalo šest država članica osnivačica – utrt je put Europskoj uniji kakvu danas poznajemo: ponovno ujedinjenom kontinentu mira, utemeljenom na vrijednostima solidarnosti, demokracije i vladavine prava. Njezinim se jedinstvenim tržištem osiguravaju sloboda izbora i kretanja te gospodarski rast i blagostanje za 500 milijuna stanovnika. Riječ je o najvećem trgovinskom bloku na svijetu i najvećem donatoru razvojne i humanitarne pomoći.

Čelnici EU-a okupit će se 25. ožujka u Rimu na proslavi 60. obljetnice ugovorā iz Rima koji su potpisani 1957. na taj dan.

Ova je obljetnica trenutak da se osvrnemo na svoja zajednička postignuća i raspravimo o budućnosti EU-a s 27 država članica. Nakon predstavljanja Komisijine Bijele knjige o budućnosti Europe, od europskih se čelnika očekuje donošenje Rimske deklaracije u kojoj će se istaknuti Unijina postignuća u prošlosti, sadašnji izazovi i obećanje da će se raditi na jedinstvu Unije s 27 država članica i jačanju zajedničkog djelovanja u ključnim područjima politike, u korist građana.

U 2017., dok slavimo 60 godina Ugovorā, prvi put u deset godina možemo reći da baš svaka država članica ponovno bilježi gospodarski rast. Svaki se dan 338,6 milijuna ljudi koristi eurom, koji je zajednička valuta u 19 od 28 država članica. Europska unija postala je najveći trgovinski blok na svijetu. Ukupan izvoz iz EU27 vrijedan je približno 5,8 bilijuna EUR. To je više od jedne trećine ukupnog svjetskog izvoza te više od dva i pol puta nadmašuje izvoz Kine i više od tri puta izvoz SAD-a. EU je najveći trgovinski partner 80 zemalja. Svakom dodatnom milijardom eura podupire se 15 000 radnih mjesta diljem EU-a.

U Bijeloj knjizi koju je Europska komisija predstavila 1. ožujka ponuđeno je pet scenarija razvoja Unije do 2025.:

„Ne odustajemo”: EU27 nastavlja ostvarivati svoj plan pozitivnih reformi

„Samo jedinstveno tržište”: EU27 se usredotočuje na jedinstveno tržište jer se 27 država članica ne može dogovoriti o sve većem broju područja politika

„Oni koji žele više, čine više”: EU27 nastavlja prema današnjem planu, ali države članice koje to žele mogu bliže surađivati u određenim područjima

„Činiti manje, ali učinkovitije”: usmjerava se na brže ostvarenje većih rezultata u odabranim političkim područjima, dok u drugima čini manje

„Zajedno činimo mnogo više”: države članice odlučuju dijeliti više ovlasti, resursa i odlučivanja na svim razinama.

Scenariji obuhvaćaju niz mogućnosti i služe kao ilustracija. Jedan ne isključuje drugi, a nisu ni konačni.

Dodatne informacije:

Informativni članak: Proces na temelju Bijele knjige

Bijela knjiga o budućnosti Europe

Internetska stranica: 60 godina EU-a, uključujući događanja u državama članica

Audiovizualni portal: 60 videozapisa doživljaja Europe

Knjižica Komisije: „60 dobrih razloga za EU”

#EU60 #FutureOfEurope

Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-701_hr.htm