O nama

O NAMA - EDIC SPLIT

EUROPE DIRECT SPLIT

Informacijski centar o EU za sve građane Splitsko-dalmatinske županije.

Uspostavom Informacijskog centra Europe Direct za područje Splitsko-dalmatinske otvara se mogućnost svim njenim građanima na dostupnost informacija i savjetovanja o svim EU temama, od informacija o pravima građana EU, prioritetima i politikama EU do informacija o mogućnostima financiranja projekata kroz EU programe te savjetovanja po tim pitanjima.

 

 

 

Uspostavom takvog centra po konceptu „Sve na jednom mjestu“ cilj približiti EU građanima i pružiti potpunu informaciju, te isto tako u slučaju zahtjeva za stručnom pomoći oko pripreme konkretnih projekata za prijavu na EU programe pružiti savjet i uputiti korisnika na specijalizirane izvore informacija te institucije koje mu mogu pružiti stručnu pomoć.

Na taj način centar dopunjuje i podupire rad predstavništva Europske komisije i informacijskih ureda Europskog parlamenta na lokalnoj i regionalnoj razini te ujedno kroz povezivanje sa jedinicama regionalne i lokalne samouprave, institucijama, ustanovama i sl. stvara institucionalnu mrežu podrške korisnicima čime se ostvaruje dodana vrijednost na aktivnosti nadležnih struktura. Ovakav način djelovanja olakšati će građanima komunikaciju s tijelima i institucijama EU.

Cilj je učiniti informacije lako dostupnima za građane i ujedno i dati priliku građanima da izraze i razmijene stajališta o svim područjima djelovanja EU-a, a posebno onima koji utječu na svakodnevni život ljudi.

Informacijski centar osim ovog dijela informiranja, ima za cilj i promicanje aktivnog sudjelovanja građana na lokalnoj i regionalnoj razini. Informacijski centar kroz konferencije i događanja kao jedan od ciljeva ima poticati rasprave te prijenos povratnih informacija građana EU, a ujedno kroz ovakav način komunikacije omogućava transparentnost djelovanja EU institucija.

Kontakt info

    Domovinskog rata 2, 21000 Split

    pon-pet [08:00-12:00]

   

    +385 21 400 292