FAQ

Koja su temeljna prava građana EU-a?

Svaka osoba koja ima državljanstvo jedne od zemalja članica Europske unije ujedno je i građanin EU-a čime ostvaruje sljedeća temeljna prava:

 • pravo boravka, rada i studiranja u drugim zemljama članicama EU-a,
 • pravo na jednako postupanje bez obzira na državljanstvo,
 • niz prava vezanih uz kupovinu roba i usluga (prava potrošača),
 • pravo da bira i da bude biran na lokalnim izborima i izborima za Europski parlament,
 • niz prava vezanih uz konzularnu zaštitu prilikom putovanja u zemlje izvan EU-a,
 • pravo podnošenja pritužbe Europskom pučkom pravobranitelju,
 • pravo obraćanja institucijama EU-a kao i pravo na pristup zakonodavstvu EU-a na bilo kojem od službenih jezika Europske unije.

Je li je prilikom ulaska u EU potrebna kontrola putovnica prema drugim državama članicama?

Ulaskom u EU ne ukidaju se automatski granične kontrole sa susjednim zemljama EU-a, ali se ukida carina između država članica.
Granična kontrola u potpunosti se ukida tek pristupanjem Šengenskom sporazumu, što se prema iskustvu novih država članica,
može očekivati nekoliko godina nakon pristupanja EU-u. Za prijelaz granice unutar schengenskog prostora više nije potrebna
putovnica, ali je preporučljivo sa sobom imati putovnicu ili osobnu iskaznicu kao dokaz identiteta (u slučaju da vas zaustavi
policija, pri ukrcaju u zrakoplov itd.). Vozačke dozvole, poštanske ili bankovne kartice ne prihvaćaju se kao valjane isprave
ili kao dokaz identiteta. Valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu morate imati kada putujete u Bugarsku, na Cipar, u Hrvatsku,
Irsku, Rumunjsku i Ujedinjeno Kraljevstvo ili iz njih. Iako su dio EU-a, te države još ne pripadaju schengenskom prostoru.

Kako do posla u Europskoj uniji?

Načelo Europske unije o slobodnom kretanju radnika podrazumijeva mogućnost zapošljavanja bez obveze ishođenja radne
dozvole u bilo kojoj zemlji Europske unije, kao i u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu i Švicarskoj, no primjenu ovog načela
moguće je privremeno odgoditi za najviše sedam godina. Sljedeće zemlje obavijestile su Europsku komisiju da do 30. lipnja 2015.
neće primjenjivati propise EU-a o slobodnom kretanju radnika i da će hrvatski radnici za rad u njima morati posjedovati
radnu dozvolu:

 • Austrija (olakšice: ključno osoblje, kvalificirani radnici u deficitarnim zanimanjima, kvalificirano
  osoblje u zdravstvu i sezonski radnici u turizmu i poljoprivredi)
 • Belgija
 • Cipar
 • Francuska (za 291 zanimanje radna dozvola izdaje se automatski)
 • Grčka
 • Italija (olakšice: sezonski rad u sektoru poljoprivrede, hotelijersko-turističkom sektoru i kućanskim
  poslovima/kućne pomoćnice, znanstvenici, visokokvalificirani radnici, umjetnici)
 • Luksemburg
 • Malta
 • Nizozemska
 • Njemačka (radnu dozvolu ne trebaju: sezonski radnici do 6 mjeseci u poljoprivredi i ugostiteljstvu,
  akademski građani koji se zapošljavaju u svojem zvanju i mladi na minimalno dvogodišnjem naukovanju - Ausbildung)
 • Slovenija
 • Španjolska
 • Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

U ostalim državama članicama Europske unije hrvatski građani imaju slobodan pristup tržištu rada,
bez potrebe ishođenja radne dozvole.

Informacije o mobilnosti radnika, trenutno otvorenim radnim mjestima te uvjetima rada i života u 32 europske zemlje,
kao i o mogućnostima obrazovanja mogu se pronaći na portalu EURES.