InvestEU – plan ulaganja za Europu

Plan ulaganja usredotočen je na uklanjanje prepreka ulaganjima, pružanje vidljivosti i tehničke pomoći ulagačkim projektima te pametnije iskorištavanje novih i postojećih financijskih sredstava.

EUROPE DIRECT SPLIT EDIC SPLIT

Page is under construction!

Stranica je u izradi!